29.08.2019

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE TROTUARE ADIACENTE DJ 214 – 1.30 KM, ÎN COMUNA BREBU

ANUNŢ DE PARTICIPARE     FORMULARE     DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ     CONTRACT LUCRARI

09.05.2019

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE IN BAZA LEGII 350/2006 PENTRU 2019

ANUNŢ DE PARTICIPARE     

22.04.2019

REPARAȚII CURENTE STRĂZI COMUNA BREBU

ANUNŢ DE PARTICIPARE      FORMULARE       CAIET DE SARCINI

25.02.2019

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU „REABILITARE STRĂZI COMUNA BREBU”

ANUNŢ DE PARTICIPARE     FORMULARE     CAIET DE SARCINI     

26.07.2018

CONSOLIDARE SI REFACERE DRUM LOCAL 0.100 KM, SATUL PODU CHEII, COMUNA BREBU, JUDETUL PRAHOVA

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT     

26.04.2018

ANVELOPARE ȘCOALĂ ''MATEI BASARAB'' COM. BREBU, JUD. PRAHOVA

ANUNŢ DE PARTICIPARE     FORMULARE     CAIET DE SARCINI     CONTRACT LUCRARI

20.03.2018

PUNERE ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENŢĂ A DC4 ŞI CĂMIN CULTURAL, SAT PIETRICEAUA, COM. BREBU, JUD. PRAHOVA

ANUNŢ DE PARTICIPARE     FORMULARE     PROIECT TEHNIC     CONTRACT LUCRARI

13.03.2018

ACORDAREA DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PERSOANELOR FIZICE SAU PERSOANELOR JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL, CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI NONPROFIT MENITE SĂ SPRIJINE REALIZAREA UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL PENTRU 2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE       HOTĂRARE