Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe luna septembrie 2021

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe luna septembrie 2021

Hotararea privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern

Hotararea privind desfiintarea partiala a unei cladiri, punct farmacie, apartinand domeniului privat al comunei Brebu

Hotararea pentru îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul HCL nr. 25 din 20.07.2021 privind obiectivul ,,Modernizare drumuri in sat Pietriceaua, comuna Brebu''

Hotararea pentru îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul HCL nr. 20 din 27.05.2021 privind obiectivul ,,Construire gospodarie de apa, drum acces, utilitati, imprejmuire si organizare de santier, comuna Brebu

Hotararea privind modificarea HCL nr. 65 din 11.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ,,Consolidare si reparatii capitale Sala de sport Matei Basarab, comuna Brebu ''

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe luna septembrie 2021

Hotararea privind modificarea și completarea HCL nr. 22 din 27.05.2021 privind repartizarea de sume bănești Parohiilor din Comuna Brebu in anul 2021

Hotararea privind respingerea proiectului cu privire la participarea Comunei Brebu prin mandatarul sau la licitatia organizata de BEJ Rosu Cristian in vederea cumpararii unui teren in suprafata de 501 mp

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe luna iulie 2021

Hotararea privind aprobarea finantarii nerambursabile de la bugetul local al Comunei Brebu a proiectelor finantate pentru sustinerea unor activitati nonprofit de interes local pe anul 2021

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reparatii capitale strada George Cosbuc, sat Brebu Megiesesc, comuna Brebu''

Hotararea privind modificarea si completarea HCL nr. 62 din 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Hotararea privind aprobarea inchirierii terenului cu constructie-partial, intravilan inscris in C.F. nr. 23749 Brebu, aflat in proprietatea Comunei Brebu, domeniu privat

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Modernizare drumuri in satul Pietriceaua, comuna Brebu''

Hotararea privind actualizarea Programului anual de achizitii publice al comunei Brebu pentru anul 2021 - versiunea 2

Hotararea privind modificarea si completarea HCL nr. 62 din anul 2020 referitor la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Hotararea privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei Brebu

Hotararea privind conexarea plangerilor formulate de d-na Codarcea Livia, Balanica Felicia Anda, Neculau Ionela Lorena, Cretu Madalina Ionela si Craciun Daria prin care solicita revocarea HCL nr. 70 din anul 2020

Hotararea privind alegerea Viceprimarului comunei Brebu

Hotararea privind infiintarea in Comuna Brebu a unui Centru de Vaccinare impotriva COVID-19

Hotararea privind actualizarea ratei inflatiei de 3,8% a nivelului redeventei raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea serviciului de distributie a gazelor naturale

Hotararea privind aprobarea situatiilor financiare ale UAT Comuna Brebu la 31.12.2020

Hotararea privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31.12.2020

Hotararea privind achizitionarea unor servicii juridice de asistenta si reprezentare pentru apararea intereselor Comunei Brebu si ale autoritatilor publice locale din comuna Brebu

Hotararea privind desemnarea a 2 consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al UAT Brebu

Hotararea privind planul de actiuni sau lucrari de interes local, care v-a fi realizat in anul 2021 de catre beneficiarii venitului minim garantat

Hotararea privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din Comuna Brebu, in anul scolar 2021 - 2022

Hotararea privind respingerea proiectului de hotarare referitor la inregistrarea audio - video si difuzarea integrala a sedintelor Consiliului Local

Hotararea privind aprobarea acordului intre UAT Comuna Brebu si UAT Judetul Prahova, in vederea realizarii investitiei ,,Varianta ocolitoare Banesti - Valea Doftanei''

Hotararea privind acordul intre UAT Comuna Brebu si UAT Judetul Prahova, in vederea realizarii documentatiei tehnico-economice pentru investitia ,,Extindere retea de gaze naturale in unele localitati din Prahova''

Hotararea privind modificarea HCL nr. 15 din 29.03.2021 cu privire la realizare documentatie tehnico - economice pentru investitia ,,Extindere retea de distributie gaze naturale in unele localitati din judet

Hotararea privind aprobarea cuantumului si numarului burselor care se acorda elevilor Scolii Gimnaziale ,,Matei Basarab'' in anul 2021

Hotararea privind aprobarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2021

Hotararea privind respingerea proiectului de buget referitor la rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2021

Hotararea privind respingerea proiectului de hotarare privind participarea Comunei Brebu prin mandatarul sau, la licitatia organizata de BEJ Rosu Cristian, in vederea cumpararii unui teren in suraf. de 501 mp

Hotararea privind repartizarea de sume banesti Parohiilor din Comuna Brebu, in anul 2021

Hotararea privind transformarea unui post contractual de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brebu

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Construire gospodarie de apa, drum acces, utilitati, imprejmuire si organizare de santier, Comuna Brebu, judetul Prahova''

Hotararea privind actualizarea componentei comisiei de evaluare pentru aplicarea prevederilor HCL nr. 17 din 2013 privind atribuirea contractelor de finantare nerambursabila, din fondurile publice ale Comunei Brebu