Hotararea privind modificarea si completarea HCL nr. 62 din anul 2020 referitor la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Hotararea privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei Brebu

Hotararea privind conexarea plangerilor formulate de d-na Codarcea Livia, Balanica Felicia Anda, Neculau Ionela Lorena, Cretu Madalina Ionela si Craciun Daria prin care solicita revocarea HCL nr. 70 din anul 2020

Hotararea privind alegerea Viceprimarului comunei Brebu

Hotararea privind infiintarea in Comuna Brebu a unui Centru de Vaccinare impotriva COVID-19

Hotararea privind actualizarea ratei inflatiei de 3,8% a nivelului redeventei raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea serviciului de distributie a gazelor naturale

Hotararea privind aprobarea situatiilor financiare ale UAT Comuna Brebu la 31.12.2020

Hotararea privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31.12.2020

Hotararea privind achizitionarea unor servicii juridice de asistenta si reprezentare pentru apararea intereselor Comunei Brebu si ale autoritatilor publice locale din comuna Brebu

Hotararea privind desemnarea a 2 consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al UAT Brebu

Hotararea privind planul de actiuni sau lucrari de interes local, care v-a fi realizat in anul 2021 de catre beneficiarii venitului minim garantat

Hotararea privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din Comuna Brebu, in anul scolar 2021 - 2022

Hotararea privind respingerea proiectului de hotarare referitor la inregistrarea audio - video si difuzarea integrala a sedintelor Consiliului Local

Hotararea privind aprobarea acordului intre UAT Comuna Brebu si UAT Judetul Prahova, in vederea realizarii investitiei ,,Varianta ocolitoare Banesti - Valea Doftanei''

Hotararea privind acordul intre UAT Comuna Brebu si UAT Judetul Prahova, in vederea realizarii documentatiei tehnico-economice pentru investitia ,,Extindere retea de gaze naturale in unele localitati din Prahova''