Hotărâri consiliul local 2016

 

IUNIE

Hotararea nr.49 privind alegerea Comisiei de Validare

Hotararea nr.50 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din 5 iunie 2016, ce compun Consiliul Local al Comunei Brebu

Hotararea nr.51 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Brebu

Hotararea nr.52 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.53 privind alegerea Viceprimarului

Hotararea nr.54 privind aprobarea numarului si a componentei comisiilor de specialitate in principalele domenii de activitate

IULIE

Hotararea nr.55 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Brebu

Hotararea nr.56 privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

Hotararea nr.57 privind modificarea HCL nr.81 din 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

Hotararea nr.58 privind aprobarea deplasarii unei delegatii a Comunei Brebu in Polonia, localitatea Jablonka, in perioada 11-19 iulie 2016

Hotararea nr.59 privind desemnarea a trei consilieri din cadrul Consiliului Local pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Matei Basarb

Hotararea nr.60 privind prelungirea duratei contractului de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 2894-2224 din 01.08.2003

SEPTEMBRIE

Hotararea nr.61 privind aprobarea efectuarii ,,lucrarilor de reparatii la Caminul Cultural Pietriceaua, Comuna Brebu, Judetul Prahova, etapa a-II-a

Hotararea nr.62 privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu si al Scolii Gimnaziale Matei Basarab

Hotararea nr.63 privind modificarea HCL nr.81 din 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

Hotararea nr.64 privind propunerea de schimbare a destinatiei unui teren de 629 mp din totalul de 3955 mp unde este situata Gradinita nr.1, comuna Brebu, sat Brebu Minastirei

Hotararea nr.65 privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

Hotararea nr.66 privind dezmembrarea unui teren in suprafata de 6167 mp

Hotararea nr.67 privind modificarea statului de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Brebu

Hotararea nr.68 privind aprobarea asocierii Comunei Brebu cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului ,,modernizare DC 4, din DJ 214 - Cabana Padurarului - sat Pietriceaua tronsonul II 

OCTOMBRIE

Hotararea nr.69 privind validarea dispozitiei primarului nr.149 din 30.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

Hotararea nr.70 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic a unui spatiu situat in comuna Brebu, in vederea desfasurarii unei activitati medicale

Hotararea nr.71 privind actualizarea redeventei si chiriei pentru saptiile concesionate si inchiriate cabinetelor medicale individuale din incinta dispensarului uman

Hotararea nr.72 privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al comunei Brebu, judetul Prahova

Hotararea nr.73 privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

Hotararea nr.74 privind aprobarea deplasarii unei delegatii a Comunei Brebu in Republica Moldova, orasul Ialoveni, in perioada 25-28 octombrie 2016

Hotararea nr.75 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei a unor terenuri si transferul dreptului de folosinta cu titlu gratuit asupra acestor terenuri catre Manastire Brebu

NOIEMBRIE 

Hotararea nr.76 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie ,,Consolidare versant Camin Cultural in satul Pietriceaua, comuna Brebu

Hotararea nr.77 privind amenajarea statiilor publice de pe raza administrativ - teritoriala a comunei Brebu, judetul Prahova

DECEMBRIE

Hotararea nr.78 privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

Hotararea nr.79 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

Hotararea nr.80 privind ajustarea tarifelor pentru serviciul prestat persoanelor si juridice de catre operatorul SC FLORICON SALUB SRL in comuna Brebu

Hotararea nr.81 privind rectificarea perioadei de prelungire a contractului de concesiune nr.2894-2224 din 01.08.2003

Hotararea nr.82 privind validarea dispozitiei primarului nr.258/27.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

 

Hotărâri consiliul local 2017

 

IANUARIE

Hotararea nr.1 privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar apartinand patrimoniului UAT Brebu

Hotararea nr.2 privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brebu

Hotararea nr.3 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017

Hotararea nr.4 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brebu, judetul Prahova

Hotararea nr.5 privind aprobarea deplasarii Comunei Brebu la Festivalul de Pomana Porcului, Baile Balvanyos, judetul Covasna, in perioada 24-26 februarie 2017